درباره رادیو سروش دوست

در ژانویه 2002 بنا بخواست محفل روحانی ملّی بهائیان استرالیا رادیو سروش دوست در شهر پرت در استرالیای غربی راه اندازی شد. این رادیو از آن زمان تا کنون مرتباً هر هفته به مدت دو ساعت برنامه های خود را در شهر پرت پخش نموده است

 

radio.soroosh@gmail.com

نظرات و پیشنهادات خود را از طریق نشانی ایمیل رادیو برای ما ارسال فرمایید